De Najad Club is de vereniging van eigenaren van Najad zeiljachten in Nederland. Deze is opgericht op 5 mei 1995. Het is een actieve club met zo’n zestig enthousiaste leden, die onderling veel contact hebben en vriendschappen onderhouden. De vereniging heeft ten doel het contact tussen Najad eigenaren onderling, met de importeur en met de werf in Zweden te bevorderen en te onderhouden, zowel op sociaal als technisch gebied.

We hebben een klein bestuur, geven een ledenboek uit en onderhouden een website met o.a. een (technisch) discussieforum.  Met Sailsupport houden we contact in verband met het SW handicap systeem voor wedstrijden. Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten.  Op de ledenvergadering met de daaraan gekoppelde lezing en diner is het merendeel van de leden aanwezig, altijd een gezellige en succesvolle bijeenkomst.  In het voor- en najaar organiseren we een zeilweekend, afwisselend op het IJsselmeer en de Zeeuwse of Zuid-Hollandse wateren. Hierbij staan gezelligheid en veiligheid hoog in ons vaandel. Op zaterdag houden we een gemoedelijke onderlinge ’wedstrijd’ en is er een diner met prijsuitreiking. Op zondagmorgen wordt het weekend afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Daarnaast worden jaarlijks een technische cursus en een dag met een maritiem karakter georganiseerd.

In Nederland varen nog een aantal Najad eigenaren rond die geen lid zijn. Zij, en ook Belgische en Duitse eigenaren met ligplaats in Nederland of net over de grens, zijn van harte welkom.

Bekijk hier onze website voor meer informatie.

Menu